Logo banner_Powepoint.jpg
Om de offerte formeel compleet te maken weten we graag t.a.v. wie we de offerte schrijven.
Telefoon nummer
Telefoon nummer
Wat is het doel van de animatie(s)? *
Een doel per animatie is raadzaam.
De ideale lengte is 60 seconden. Uiteraard mag het ook langer of korter.
Waar gaat de animatie over? Wie is de doelgroep? Zijn er nog bijzonderheden?
Als er een deadline is dan horen we dat graag.